Utrudnienia w ruchu_DP 2602 S ul. Bukowa Brenna - w dniach 08-09.04.2024r.

Utrudnienia w ruchu » Utrudnienia w ruchu_DP 2602 S ul. Bukowa Brenna - w dniach 08-09.04.2024r.

W dniach  8-9.04.2024r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej  w ciągu DP 2602 S ul. Bukowa w Brennej (plan sytuacyjny w załączeniu) na odcinku ok. 390mb - kontynuacja zadania zrealizowanego w 2023r.

W związku z powyższym w godzinach 8.00-17.00 na odcinku jw. będą występować utrudnienia komunikacyjne - wprowadzenie ruchu wahadłowego przy ręcznym sterowaniu.


Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.