ul.Kolejowa w Drogomyślu wyłączenie z ruchu_26.04.2019r.

Utrudnienia w ruchu » ul.Kolejowa w Drogomyślu wyłączenie z ruchu_26.04.2019r.

W związku z planowaną realizacją robót budowlanych, układanie masy asfaltowej, Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie informuje, że z przyczyn technologicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniu 26.04.2019r. w godzinach od 7:00 do 18:00 ruch pojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2636 S ul. Kolejowa w Drogomyślu (od skrzyżowania z ul. Wiejską do wiaduktu kolejowego) będzie wstrzymany.

Wykonawcą robót jest firma DROGRÓD.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!