Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską"

Ogłoszenia » Zawiadomienie o konsultacjach społecznych dla projektu pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską"

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie ogłasza otwarte Konsultacje społeczne dla projektu pod nazwą:

„Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską.”

Konsultacje będą trwały 14 dni,  w terminie od 19 października 2021r. do 2 listopada 2021r.

Wnioski, uwagi oraz propozycje do projektu (wraz z uzasadnieniem) można składać we wskazanym powyżej terminie, wypełniając załączony Formularz, w formie elektronicznej bądź papierowej - na zasadach podanych w formularzu, który można znaleźć TUTAJ (wraz z wszystkimi innymi dokumentami, udostępnionymi do konsultacji społecznych).

Materiały udostępnione:

1. Formularz dla Konsultacji społecznych;

2. Karta informacyjna – część opisowa wybranej koncepcji projektowej;

3. Część rysunkowa - 19 plansz.

 

Formularz należy przekazać do dnia: 02.11.2021r.

  1. pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
    ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
  2. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pzdp.cieszyn.pl
  3. na skrzynkę E-PUAP: /pzdpciesz/skrytka