Zadania remontowe zrealizowane w 2010r.

Zadania wykonane » Zadania remontowe zrealizowane w 2010r.

1. Modernizacja drogi powiatowej 2627 S Kaczyce Dln. – Kończyce Małe
– Pruchna  
– Drogomyśl – Chybie w Kończycach Małych
na odcinku ok. 1.0 km (ul Korczaka)

- Zakres rzeczowy 1,0 km obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 50,0 kg/m2,

w-wy ścieralnej gr. 4 cm, ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną,

odcinkowe umocnienie rowów elementami betonowymi.

- Wartość robót –  323.944,47 zł,      

(w tym: 117.008 zł  -  rezerwa subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury                      

            136.936 zł – budżet powiatu                       

              70.000 zł - dofinansowanie Gminy Zebrzydowice).

- Wykonawca robót:  DIMICO Drogi i Mosty” Sp. z o.o. ul. Ks. J. Londzina 115, 43-382 Bielsko – Biała  

2. Remont drogi powiatowej 2603 S Brenna –Leśnica na odcinku 0,9 km

- Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 75,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm,

ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną.

- Wartość robót –  251.955,10 zł,      

(w tym: 171.955,10 zł – budżet powiatu                     

              80.000,00 zł - dofinansowanie Gminy Brenna).

- Wykonawca robót:  DIMICO Drogi i Mosty” Sp. z o.o. ul. Ks. J. Londzina 115, 43-382 Bielsko – Biała  

3. Remont drogi powiatowej 2604 S Nierodzim - Brenna na odcinku 0,86 km – ul. Lipowska

- Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 50,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm,

ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną, odcinkowe umocnienie rowów elementami betonowymi.

- Wartość robót –  252.518,96 zł,  

- Wykonawca robót:  DIMICO Drogi i Mosty” Sp. z o.o. ul. Ks. J. Londzina 115, 43-382 Bielsko – Biała  

4.  Remont drogi powiatowej 2607 S Cieszyn – Ustroń w Bażanowicach na odcinku 1,64 km.

- Zakres rzeczowy obejmował: frezowanie nawierzchni gr 5 cm, wykonanie w-wy ścieralnej gr. 5 cm,

uzupełnienie poboczy destruktem asflatowym.

- Wartość robót –  477.392,10 zł,  

- Wykonawca robót:  EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83 

5. Remont drogi powiatowej 2612 S  Cisownica przez wieś na odcinku 1,65 km

- Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 60,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm,

ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną, odcinkowe umocnienie rowów elementami betonowymi,

sączka podłużnego.

- Wartość robót – 534.159,60 zł = (509.967,67 zł,  + 24.191,93 zł  - roboty uzupełn. )    

 (w tym: 334.159,60 zł – budżet powiatu                     

                200.000 zł - dofinansowanie Gminy Goleszów).

- Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83 

6. Remont drogi powiatowej 2614 S w Skoczów – Kisielów - Ogrodzona na odcinku 0,72 km
w Międzyświeciu

- Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 75,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm,

ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną,.

- Wartość robót – 241.134,70 zł    

(w tym: 161.134,70 zł – budżet powiatu                     

              80.000,00 zł - dofinansowanie Gminy Skoczów).

-  Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83 

7. Remont drogi powiatowej 2639 S Zaborze – Pierściec, ul. Czereśniowa na odcinku 0,6  km

- Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 60,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm,

ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną,.

- Wartość robót – 146.167,80 zł    

(w tym: 106.167,80 zł – budżet powiatu                     

                  40.000 zł - dofinansowanie Gminy Chybie).

- Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83 

8. Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby - Kiczyce na odcinku 0,8 km w Dębowcu

-  Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 60,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm,

ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną.

- Wartość robót –  250.724,64zł,  

- Wykonawca robót:  DIMICO Drogi i Mosty” Sp. z o.o. ul. Ks. J. Londzina 115, 43-382 Bielsko – Biała

Wzdłuż drogi wybudowany został chodnik na długości 0,8 km i wyremontowano kanalizację deszczową.

Inwestycja ta była finansowana i prowadzona przez Gminę Dębowiec. 

9. Remont drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna  – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce na odcinku 0,34 km  w Ochabach

-  Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 70,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 5 cm,

ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną.

- Wartość robót –  105.586,73 zł      

(w tym: 55.586,73 zł – budżet powiatu                     

                50.000 zł - dofinansowanie Gminy Skoczów).

- Wykonawca robót:  SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 

10. Remont drogi powiatowej 2616S Kaczyce Dln – Kończyce Wielkie – Dębowiec – Skoczów  na odcinku1,1 km w Kończycach Wielkich (ul. Ks. Kukli)

- Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 70,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 5 cm,

ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną, odcinkowe umocnienie rowów elementami betonowymi,

ustawienie stalowych poręczy ochronnych.

- Wartość robót –  363.470,45 zł,  

- Wykonawca robót:  SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 

11. Remont drogi powiatowej 2638 S Skoczów - Landek na odcinku 1,1 km w Pierśćcu.

- Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 70,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 5 cm,

ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną, odcinkowe umocnienie rowów elementami betonowymi.

- Wartość robót –  335.097,28 zł,        

(w tym: 215.097,28 zł – budżet powiatu                     

                120.000 zł - dofinansowanie Gminy Skoczów).

- Wykonawca robót:  SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa 

12. Likwidacja szkód powodziowych.

-  Wartość robót –  1.799.934 zł,  (zadanie sfinansowane w całości z dotacji MSWiA na likwidację szkód powodziowych)

-  Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno - Hydrotechnicznego "INŻBUD"

I. Sztuka, M. Wojs Spółka Jawna 43-450 Ustroń, ul. Sportowa 9