Zadania remontowe zrealizowane w 2009r.

Zadania wykonane » Zadania remontowe zrealizowane w 2009r.

 1. Przebudowa przepustu okularowego na rzece Knajka w km 19+430 w miejscowości Ogrodzona w ciągu drogi powiatowej 2614 S Skoczów – Kisielów - Ogrodzona.
  • Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie nowego przepustu skrzynkowego z prefabrykowanych elementów żelbetowych 2,0 x 1,5 m, długości 13 m, umocnienie skarp oraz dna potoku w obrębie przepustu.
  • Wartość robót –  105.269,84 zł
  • Wykonawca robót: TRAKCE - TOR Sp. z o.o. z siedzibą ul. Pokoju 1, 43-400 Cieszyn
    
 2. Remont nawierzchni drogi powiatowej 2604 S Nierodzim – Brenna w Górkach Małych na odcinku długości ok. 2000 m.
  • Zakres rzeczowy  obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 75,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm, ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną i w części skropienie emulsją asfaltową z przesypaniem grysami.
  • Wartość robót –  492.925,83 zł,
  • Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83
    
 3. Remont nawierzchni drogi powiatowej 2611 S Leszna – Leszna Górna na odcinku długości ok. 1240 m.
  • Zakres rzeczowy  obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 70,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm, ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną.
  • Wartość robót –  291.010,20 zł, w tym udział Gminy Goleszów 100 tys. zł
  • Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83
    
 4. Remont nawierzchni i odwodnienia odcinka drogi powiatowej 2614 S Skoczów – Kisielów - Ogrodzona w Ogrodzonej na odcinku długości ok. 780 m.
  • Zakres rzeczowy  obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 75,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm, ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną, wykonanie cieku betonowego.
   Wartość robót –  213.747,91 zł, w tym udział Gminy Dębowiec 80 tys. zł
   Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83
    
 5. Remont nawierzchni drogi powiatowej 2615 S Wiślica - Skoczów na odcinku długości ok. 1346 m.
  • Zakres rzeczowy  obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 60,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm, ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną,
   Wartość robót –  349.493,52 zł, w tym udział Gminy Skoczów 230 tys. zł
   Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83
    
 6. Remont nawierzchni i odwodnienia drogi powiatowej 2619 S Cieszyn – Gumna – Dębowiec – Ochaby – Kiczyce w Ochabach na odcinku długości ok. 300m.
  • Zakres rzeczowy  obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 75,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 5 cm, ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną, wykonanie odwodnienia (wpustów ulicznych oraz studni chłonnych)
  • Wartość robót –  232.439,66 zł, w tym udział Gminy Skoczów 80 tys. zł
  • Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83
    
 7. Remont nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi powiatowej 2637 S Cieszyn Chybie - Zaborze w Zaborzu na odcinku długości ok. 355m.
  • Zakres rzeczowy  obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 75,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm, ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną
  • Wartość robót –  97.472,41 zł,
  • Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83
    
 8. Przebudowa drogi powiatowej 2627 S Kaczyce Dln. – Kończyce Małe – Pruchna – Drogomyśl - Chybie na odcinku długości ok. 1.600 m.
  • Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 70,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm, ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną, rozbiórka oraz wykonanie nowych cieków liniowych z elementów betonowych. Na odcinku robót w ramach bieżącego utrzymania zostało wykonane oznakowanie poziome (linie krawędziowe).
  • Wartość robót –  465.885,57zł,  w tym udział Gminy Zebrzydowice 77.647,60 zł.
  • Wykonawca robót: Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. z siedzibą 44-203 Rybnik, ul. Mikołowska 107
    
 9. Remont drogi powiatowej 2621 S Kończyce – Hażlach – Zamarski - Cieszyn w Zamarskach na odcinku długości ok. 610m.
  • Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie w-wy profilowej w ilości 75,0 kg/m2, w-wy ścieralnej gr. 4 cm, ścięcie i profilowanie poboczy mieszanką mineralną, rozbiórka istniejących przepustów, wykonanie odcinka nowej kanalizacji deszczowej, wykonanie cieku z elementów betonowych.
  • Wartość robót –  242.199,73 zł, w tym udział Gminy Hażlach 100 tys. zł
  • Wykonawca robót: Marian Pękal, U.T.R.D. z siedzibą w Bąkowie, ul. Szkolna 8, 43-246 Strumień