Utrudnienia w ruchu_DP 2608 S ul. Zamkowa Dzięgielów - w dniach 26-27.03.2024r.

Utrudnienia w ruchu » Utrudnienia w ruchu_DP 2608 S ul. Zamkowa Dzięgielów - w dniach 26-27.03.2024r.

W dniach  26-27.03.2024r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej  w ciągu DP 2608 S ul. Zamkowa w Dzięgielowie (plan sytuacyjny w załączeniu) na odcinku ok. 800mb.

W związku z powyższym w godzinach 8.00-17.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.


Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.