Utrudnienia w ruchu_DP 2608 S ul. Cieszyńska-Zamkowa Dzięgielów

Utrudnienia w ruchu » Utrudnienia w ruchu_DP 2608 S ul. Cieszyńska-Zamkowa Dzięgielów

W dniach  13-20.07.2023r. planuje się realizację kompleksowych prac naprawczych istniejącej nawierzchni bitumicznej  w ciągu DP 2608 S ul. Cieszyńska/Zamkowa w Dzięgielowie (plan sytuacyjny w załączeniu) na odcinku ok. 480mb.

W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00 wystąpią następujące utrudnienia w ruchu:

13-14.07: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej - ruch pojazdów będzie się odbywał wahadłowo

17-18.07: układanie warstwy wiążącej - ruch pojazdów będzie się odbywał wahadłowo

19-20.07: układanie warstwy ścieralnej-pełne zamknięcie odcinka dla ruchu kołowego


Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.