Utrudnienia w ruchu na ul. Katowickiej w Cieszynie - zmiany w organizacji ruchu - od dnia 28 luty 2020r.

Utrudnienia w ruchu » Utrudnienia w ruchu na ul. Katowickiej w Cieszynie - zmiany w organizacji ruchu - od dnia 28 luty 2020r.

W związku ze wstrzymaniem robót bitumicznych na zachodniej części ronda na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z łącznicą drogi S 52 w Cieszynie odwołana zostaje zmiana w tymczasowej organizacji ruchu planowana na 28.02.2020r.

Termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu jest uzależniony od warunków atmosferycznych.  O nowym terminie zmiany organizacji ruchu Wykonawca poinformuje z tygodniowym wyprzedzeniem.

Przewidywany termin zakończenia zadania to trzy tygodnie od wznowienia robót bitumicznych. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót. Z uwagi na okres zimowy, aura pogodowa może ograniczyć możliwość prowadzenia pewnych asortymentów robót wymagających dodatnich temperatur.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, jednocześnie prosimy mieszkańców oraz użytkowników ul. Katowickiej o stosowanie się do objazdów i informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.

Prośba do użytkowników ruchu drogowego o uzbrojenie się w cierpliwość oraz o wyrozumiałość.