ul. Wyzwolenia w Chybiu i w Zarzeczu (odcinek od ul. Podgroble do ul. Wyzwolenia 104) wyłaczenie z ruchu w dniach od 22.07.2019r. do 23.07.2019r.

Utrudnienia w ruchu » ul. Wyzwolenia w Chybiu i w Zarzeczu (odcinek od ul. Podgroble do ul. Wyzwolenia 104) wyłaczenie z ruchu w dniach od 22.07.2019r. do 23.07.2019r.

W związku z planowaną realizacją remontu nawierzchni drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w Chybiu i w Zarzeczu na odcinku ok. 1 km (odcinek od ul. Podgroble do ul. Wyzwolenia 104), Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie informuje, że z przyczyn technologicznych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniach od 22.07.2019r. do 23.07.2019r. w gdzinach od 7:00 do 18:00 ruch pojazdów w ciągu w/w drogi powiatowej będzie wstrzymany. Zostanie wyznaczony tymczasowy objazd przez  Frelichów.

Wykonawcą robót jest firma Auto-Trans Asfalty z Gierałtowic.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!