Ul. Wiejska w Drogomyślu – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 18-19.05.2021r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Wiejska w Drogomyślu – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 18-19.05.2021r.

W dniach 18-19.05.2021r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu DP 2635 S ul. Wiejska w Drogomyślu na odcinku od obiektu mostowego na Wiśle (wraz z obiektem) na długości ok. 700mb w kierunku centrum Drogomyśla. W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.
Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!