Ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych - WYŁĄCZENIE Z RUCHU - od dnia 19 lipca 2021 r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych - WYŁĄCZENIE Z RUCHU - od dnia 19 lipca 2021 r.

W związku z trwającą realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima
w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I”, Generalny Wykonawca Firma EUROVIA POLSKA S.A. informuje mieszkańców oraz użytkowników drogi powiatowej 2627 S – ul. ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych, że na czas wykonywania zasadniczych robót drogowych od dnia 19 lipca od godz. 8:00 wdrożona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu przebudowywanego odcinka drogi (z zapewnieniem w miarę możliwości dojazdu do posesji).

Objazd w stronę Kaczyc zostanie poprowadzony kolejno:

- DW 937 w Kończycach Małych (ul. Jagiellońską w Kończycach Małych, ul. Cieszyńską w Kończycach
   Wielkich, ul. Jastrzębską w Hażlachu),

- ul. Pogwizdowską w Hażlachu (i kolejno ul. Hażlaską w Brzezówce, ul. Katowicką w Pogwizdowie),

- ul. Cieszyńską w Pogwizdowie,

- ul. Kolejową w Pogwizdowie  ,

- ul. Stalmacha w Pogwizdowie (i kolejno ul. Północną),

- ul. Stalmacha w Kaczycach (i kolejno ul. M. Konopnickiej w Kaczycach, ul. Kaczycką w Kończycach
   Wielkich,)

- ul. Matejki w Kaczycach Dolnych.

Objazd w stronę Zebrzydowic zostanie poprowadzony kolejno:

- ul. Jana Matejki w Kaczycach Dolnych,

- ul. Kaczycką w Kończycach Wielkich (i kolejno ul. M. Konopnickiej, ul. Stalmacha w Kaczycach),

- ul. Północną w Pogwizdowie (i kolejno ul. Stalmacha),

- ul. Kolejową w Pogwizdowie,

- ul. Cieszyńską w Pogwizdowie,

- ul. Katowicką w Pogwizdowie (i kolejno ul. Hażlaską w Brzezówce, ul. Pogwizdowską w Hażlachu),

- DW 937 w Hażlachu (ul. Jastrzębską w Hażlachu, ul. Cieszyńską w Kończycach Wielkich,
   ul. Jagiellońską w Kończycach Małych).

Ruch pieszy na zamkniętym odcinku zostanie zachowany.

 

Na przełomie lipca i sierpnia planowane jest wykonanie stabilizacji podbudowy jezdni, co będzie się wiązało z ograniczeniem dojazdu do części posesji zlokalizowanych przy kolejnych odcinkach robót na okres 1-2dni. Mieszkańcy będą indywidualnie powiadamiani o utrudnieniach w ruchu przed realizacją poszczególnych etapów robót.

Planowane przywrócenie stałej organizacji ruchu – koniec października 2021 r.

ZA ZAISTNIAŁE UTRUDNIENIA W RUCHU PRZEPRASZAMY.

Jednocześnie prosimy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców – użytkowników drogi powiatowej nr 2627 S - ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych o stosowanie się do objazdów i informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.