UL. STALMACHA W SKOCZOWIE – UTRUDNIENIA W RUCHU od dnia 09.03.2021r.

Utrudnienia w ruchu » UL. STALMACHA W SKOCZOWIE – UTRUDNIENIA W RUCHU od dnia 09.03.2021r.

W związku z realizacją zadania pn.:

Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy"

Wykonawca robót firma FBSERWIS S.A informuje mieszkańców oraz użytkowników ul. Stalmacha w Skoczowie, że z przyczyn technologicznych oraz mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas Wykonywania robót
w dniu 09 marca 2021 r. o godz. 9.00 zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (etap II).

Etap II zakłada wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku ul. Stalmacha
od ronda przy  ul. Objazdowej do ul. Wiślickiej, gdzie ruch pojazdów będzie prowadzony w kierunku od ronda do ul. Wiślickiej .

Na odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30km/h.

Objazd w kierunku centrum Skoczowa od strony ul. Wiślickiej prowadzony będzie:

  • drogą powiatową 2616 S (ul. Stalmacha w Skoczowie, ul. Główna
    w Simoradzu, ul. Skoczowska w Dębowcu),

  • drogą powiatową 2619 S (ul . Cieszyńska w Dębowcu),

  • drogą powiatową 2617 S (ul. Spółdzielcza w Dębowcu, ul. Wiejska
    w Iskrzyczynie, ul. Iskrzyczyńska w Międzyświeciu),

  • drogą wojewódzką 944 (ul. Cieszyńska i ul. Objazdowa w Skoczowie).

[ w załączeniu mapa z objazdem ]

Na remontowanym odcinku ul. Stalmacha w związku z prowadzonymi robotami będą występowały typowe zagrożenia związane z głębokimi wykopami oraz nierównościami nawierzchni. Utrudnienia w ruchu będą występowały przez cały okres realizacji zadania, tj. do końca listopada br.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy,
jednocześnie prosimy mieszkańców oraz użytkowników ul. Stalmacha o stosowanie się do wyznaczonego objazdu oraz do informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.