Ul. Spółdzielcza w Iskrzyczynie oraz ul. Szkolna w Dębowcu – WYŁĄCZENIE Z RUCHU

Utrudnienia w ruchu » Ul. Spółdzielcza w Iskrzyczynie oraz ul. Szkolna w Dębowcu – WYŁĄCZENIE Z RUCHU

PZDP  w Cieszynie planuje realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej na następujących odcinkach dróg powiatowych (sytuacja w załączeniu):

1. ul. Spółdzielcza Iskrzyczyn na dł. ok. 770mb:  14-15.04.2023r. (z uwagi na warunki atmosferyczne termin robót na ul. Spółdzielczej Iskrzyczyn zostaje przesunięty na 15 i 17.04.2023r.)

2. ul. Szkolna Dębowiec na dł. ok. 850mb:  18-19.04.2023r.  

W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00  wyszczególnione powyżej odcinki będą wyłączone z ruchu.
Zwracamy jednocześnie uwagę, iż terminy podane powyżej mogą ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!