Ul. Rolna w Zabłociu – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 08.06.2021r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Rolna w Zabłociu – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 08.06.2021r.

W dniu 08.06.2021r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu DP 2632 S ul. Rolna w Zabłociu na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielską w kierunku Frelichowa (ok. 370 mb) . W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.

Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!