Ul. Ochabska w Kiczycach – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 26.05.2021r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Ochabska w Kiczycach – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 26.05.2021r.

W dniu 26.05.2021r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu DP 2619 S ul. Ochabska w Kiczycach na odcinku od skrzyżowania z ul. Kormoranów w kierunku Ochab (ok. 700mb). W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.
Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!