Ul. Lipowa w Dzięgielowie – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 06-07.05.2021r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Lipowa w Dzięgielowie – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 06-07.05.2021r.

W dniach 06-07.05.2021r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu DP 2609 S ul. Lipowa w Dzięgielowie na odcinku od skrzyżowania ul. Kulisza do skrzyżowania ul. Cieszyńska/Zamkowa. W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.
Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!