Ul. Kowali w Kowalach – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 25.05.2021r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Kowali w Kowalach – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 25.05.2021r.

W dniach 25.05.2021r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu DP 2640 S ul. Kowali w Kowalach na odcinku od skrzyżowania z ul. Pożarniczą do granicy Powiatu Cieszyńskiego (ok. 400mb). W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.
Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!