Ul. Katowicka w Dębowcu zamknięcie drogi w dniach 30-31.05.2019r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Katowicka w Dębowcu zamknięcie drogi w dniach 30-31.05.2019r.

W dniach 30-31.05 planuje się realizację remontu nawierzchni w ciągu DP 2616 S ul.
Katowicka w Dębowcu na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Lipową poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej . W związku z tym w godz.7.00-17.00 droga będzie nieprzejezdna. Termin może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych..

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!