ul. Goleszowska w Kisielowie – utrudnienia z ruchu w dniach 29-30.04.2024r.

Utrudnienia w ruchu » ul. Goleszowska w Kisielowie – utrudnienia z ruchu w dniach 29-30.04.2024r.

W dniach 29-30.04.2024r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu DP 2613 S Goleszów - Międzyświeć ul. Goleszowska Godziszów-Kisielów  na odcinku ok. 880m  (plan sytuacyjny w załączeniu).

W związku z powyższym w godzinach 8.00-18.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.


Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!