Ul. Długa w Hażlachu zamknięcie drogi od dnia 12.10.2020r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Długa w Hażlachu zamknięcie drogi od dnia 12.10.2020r.

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)", Wykonawca robót – firma TETLA SZYMON „DROGRÓD” informuje mieszkańców oraz użytkowników ul. Długiej, że dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ze względu na technologię robót, na czas wykonywania robót związanych z rozbudową drogi powiatowej od dnia 12 października 2020r. nastąpi wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na wyłączeniu z ruchu ul. Długiej w Hażlachu na odcinku około 1 km (od ul. Długa nr 182 do ul. Długiej nr 50 wraz ze skrzyżowaniem ul. Długiej i Rudowskiej oraz ul. Długiej i Myśliwskiej).

 Planowany czas wyłączenia drogi z ruchu: do grudnia 2020r. Czas ten może ulec zmianie z uwagi na rzeczywisty postęp robót oraz warunki atmosferyczne jakie będą występowały w toku realizacji zadania.

Objazd będzie się odbywał zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu:

- ulicami: Główną i Cieszyńską w Zamarskach,

- ulicą Pikety w Cieszynie,

- drogą wojewódzką nr 938: ul. Katowicką w  Cieszynie oraz ulicą Cieszyńską w Hażlachu,

- ulicą Karnowiec w Hażlachu.

Wdrożenie powyższej tymczasowej organizacji ruchu powoduje zmiany rozkładu jazdy komunikacji zbiorowej na relacji Cieszyn – Zamarski – Hażlach – Kończyce Wielkie. W tym okresie wyłączone będą przystanki: Zamarski Szotki, Hażlach Machnica oraz Hażlach Ośrodek Zdrowia.  Szczegóły dostępne będą na stronie internetowej przewoźnika:  http://www.transbus.com.pl

Za utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY prosząc o wyrozumiałość uczestników ruchu drogowego.

W ZAŁĄCZENIU MAPA Z OBJAZDAMI.