ul. Długa w Hażlachu – wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej z ulicą Rudawską do ul. Długiej 100 od dnia 11 sierpnia 2020r.

Utrudnienia w ruchu » ul. Długa w Hażlachu – wprowadzenie ruchu wahadłowego na odcinku od skrzyżowania ul. Długiej z ulicą Rudawską do ul. Długiej 100 od dnia 11 sierpnia 2020r.

W związku rozpoczęciem realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)", Wykonawca robót – firma TETLA SZYMON „DROGRÓD” informuje mieszkańców oraz użytkowników ul. Długiej, że dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ze względu na technologię robót, na czas wykonywania robót związanych z rozbudową ul. Długiej w Hażlachu od dnia 11 sierpnia 2020r. planowane jest wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu polegającej na zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu oraz wprowadzenie ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną na odcinku realizowanych robót (zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu).

            Za utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY. Prosimy również mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców i użytkowników drogi powiatowej 2621S - ul. Długiej w Hażlachu
o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez teren budowy oraz stosowanie się do informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawicieli Wykonawcy robót.

W ZAŁĄCZENIU MAPA Z PROJKTEM TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ETAP_5 ORAZ ETAP_6.