UL. Czarne w Wiśle - zmiana w organizacji ruchu 05.04.2019r.

Utrudnienia w ruchu » UL. Czarne w Wiśle - zmiana w organizacji ruchu 05.04.2019r.

W związku z rozpoczynającą się przebudową drogi powiatowej nr 2675 S ul. Czarne w Wiśle – zadanie p.n.: Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”, Generalny wykonawca firma FB Serwis informuje, że z przyczyn technologicznych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na czas wykonywania robót drogowych oraz modernizacji obiektu mostowego na rzece Wisła od dnia 05 kwietnia 2019r. planowane jest wdrożenie etapu II i XII  tymczasowej zatwierdzonej organizacji ruchu:

  • etap II tymczasowej organizacji ruchu obejmuje prowadzenie robót budowlanych na odcinku o długości ok. 150 m od skrzyżowania z ul. Os. Bajcary, przy wyłączeniu z ruchu połowy szerokości jezdni (strona prawa),
  • etap XII tymczasowej organizacji ruchu obejmuje roboty budowlane na  obiekcie mostowym, przy wyłączeniu z ruchu połowy szerokości jezdni na obiekcie mostowym (strona lewa).

Ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu przepraszamy, jednocześnie prosimy mieszkańców oraz innych użytkowników drogi powiatowej 2675S – ul. Czarne w Wiśle o stosowanie się do wprowadzonej organizacji ruchu i informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.

O dalszych planowanych utrudnieniach w ruchu związanych z realizacją Inwestycji będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Starostwa, PZDP, jak również Urzędu Miejskiego w Wiśle.

PROJEKT: „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Partnerami projektu są Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna.