ul. Czarne w Wiśle – wyłączenie z ruchu od dnia 4 maja 2020r.

Utrudnienia w ruchu » ul. Czarne w Wiśle – wyłączenie z ruchu od dnia 4 maja 2020r.

W związku z trwającą realizacją zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”, Generalny Wykonawca Firma FB Serwis informuje mieszkańców oraz użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. Czarne w Wiśle, że z przyczyn technologicznych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, na czas wykonywania robót na obiekcie ściany oporowej nr 2, w rejonie km drogi od 0+230,00 do 0+360,00 od dnia 4 maja 2020r. od godziny 07:00 zostanie wdrożona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na całkowitym wyłączeniu z ruchu odcinka o długości 200 metrów ul. Czarne (od km 0+200,00 do km 0+400,00), usytuowanego pomiędzy skrzyżowaniem z os. Bajcary, a Małą Zaporą na rzece Wiśle.

Na czas zamknięcia w/w odcinka ulicy Czarne w Wiśle wyznaczono objazd (w obu kierunkach): drogą wojewódzką DW942
- ul. Wyzwolenia, drogą wojewódzką DW941 - ul. 1 Maja, Kopydło, Głębce, przez przełęcz Kubalonkę i ul. Zameczek
.

Natomiast w ciągu przebudowywanego pozostałego odcinka drogi za wyjątkiem całkowicie wyłączonego odcinka będą sukcesywnie wprowadzane poszczególne etapy tymczasowej organizacji ruchu, gdzie ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przewidywany okres zamknięcia odcinka ul. Czarne od km 0+200,00 do km 0+400,00 – ok. 2 miesiące.
Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, jednocześnie prosimy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców - użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. Czarne w Wiśle o stosowanie się do objazdów i informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.

W ZAŁĄCZENIU MAPKA Z OBJAZDEM