ul. Czarne w Wiśle – przywrócenie przejezdności od dnia 18 lipca 2020r.

Utrudnienia w ruchu » ul. Czarne w Wiśle – przywrócenie przejezdności od dnia 18 lipca 2020r.

W związku z trwającą realizacją zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”, Generalny Wykonawca Firma FB Serwis informuje mieszkańców oraz użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. Czarne w Wiśle, że odcinek drogi o długości 200 metrów
(od km 0+200,00 do km 0+400,00), usytuowany pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Os. Bajcary a Małą Zaporą
na rzece Wiśle
od dnia 18 lipca 2020r. od godziny 08:00 zostanie przywrócony do ruchu. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.

W ciągu przebudowywanego odcinka drogi ul. Czarne będą sukcesywnie wprowadzane poszczególne etapy tymczasowej organizacji ruchu, gdzie ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie
za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, jednocześnie prosimy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców - użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. Czarne w Wiśle o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez teren budowy oraz o stosowanie się do informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.