Ul. Cieszyńska w Zamarskach – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 11-12.05.2021r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Cieszyńska w Zamarskach – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 11-12.05.2021r.

W dniach 11-12.05.2021r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu DP 2621 S ul. Cieszyńska w Zamarskach na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Wichrowa. W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.
Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!