Ul. Cieszyńska w Puńcowie – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 05-06.07.2021r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Cieszyńska w Puńcowie – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 05-06.07.2021r.

W dniach 05-06.07.2021r. planuje się realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu DP 2608 S ul. Cieszyńska w Puńcowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krótka w kierunku Puńcowa (ok. 450mb). W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.
Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!