Ul. Beskidzka i Dębowiecka w Gumnach – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 27-28.07.2021r.

Utrudnienia w ruchu » Ul. Beskidzka i Dębowiecka w Gumnach – WYŁĄCZENIE Z RUCHU 27-28.07.2021r.

W dniach 27-28.07.2021r. PZDP  w Cieszynie planuje realizację kompleksowego remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu DP 2619 S ul. Beskidzka/Dębowiecka w Gumnach na odcinku ok. 1.200mb, zgodnie z załącznikiem graficznym.  W związku z powyższym w godzinach 7.00-17.00 na odcinku jw. droga będzie wyłączona z ruchu.
Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.