Remont ul. Góreckiej w Skoczowie od dnia 17 sierpnia 2021 roku

Utrudnienia w ruchu » Remont ul. Góreckiej w Skoczowie od dnia 17 sierpnia 2021 roku

Powiatowy Zarząd Dróg w Cieszynie rozpoczyna rzeczową realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej  2602S – ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku 175m pomiędzy torami kolejowym”.
Od dnia 17 sierpnia 2021 roku, zacznie obowiązywać zmieniona organizacja ruchu na odcinku objętym remontem i tym samym rozpoczną się zasadnicze prace budowlane. Ruch samochodowy odbywać się będzie dwukierunkowo na zasadzie wahadła. Ruch pieszych zostanie zachowany.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: wymianę nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem nowej podbudowy o szerokości 7,0m, remont chodników dla pieszych po istniejącym śladzie o szer. 1,50m, remont przyległych zjazdów, umocnienie poboczy, wymianę wpustów kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i przykanalikami, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego.
Wykonawcą Generalnym zadania jest firma Wtórbet Sp. z o. o. z Bielska – Białej.
Termin zakończenia prac planowany jest na listopad 2021r.


Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy!