Remont ul. Bielskiej w Cieszynie

Utrudnienia w ruchu » Remont ul. Bielskiej w Cieszynie

Remont ul. Bielskiej w Cieszynie.

Utrudnienia w ruchu w dniach od 11-16.03.2024r. oraz 18-23.03.2024r. (w godz. od 8:00 do 17:00).

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie informuje, że w dniach 18.03 -23.03.2024r. planowane jest przeprowadzenie prac remontowych nawierzchni jezdni odcinka (ok. 850m) ul. Bielskiej w Cieszynie od skrzyżowania z ul. Stawową do rejonu posesji Bielska 165 (początek wyremontowanego odcinka).

W tym okresie planuje się realizację prac bitumicznych w zakresie ułożenia nowej warstwy ścieralnej. Natomiast w dniach od 11-16.03.2024r. planowana jest realizacja prac przygotowawczych w zakresie m.in. frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, czyszczenia podłoża itp.

W związku z powyższym mogą wystąpić znaczne utrudnienia w płynności ruchu pojazdów.

W miarę możliwości prosimy kierowców o omijanie tego odcinka drogi i wybieranie innych alternatywnych tras przejazdu.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i jednocześnie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do ustawionego oznakowania oraz respektowanie wskazań osób delegowanych do kierowania ruchem.

Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.