Przebudowa ul. Bielskiej w Skoczowie.

Zadania wykonane » Przebudowa ul. Bielskiej w Skoczowie.

Zakres rzeczowy – 0,97 km obejmował przebudowę jezdni, budowę i przebudowęchodników, budowę 2 zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowania z linią kolejową, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz zjazdów na posesje,budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę mostu na potoku Bajerka oraz budowękładki dla pieszych, przebudowę oraz zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia inżynierskiego.

-Wartość inwestycji – 5.776.773 zł   

(w tym: 4.583.080 zł - dofinansowanie z PRS RPO WSL                        

              640.449 zł – budżet powiatu                        

              553.244 zł – pomoc finansowa Gminy Skoczów)

- Wykonawca robót: „Dromil” sp. z o.o ul. Leśnianka 102a,  34-300 Żywiec

- Inżynier Kontraktu: Menedżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski sp. j. ul. Musioła 8, 43-200 Pszczyna