Przebudowa drogi S2644 w Jaworzynce

Zadania wykonane » Przebudowa drogi S2644 w Jaworzynce

 

 Zadanie współfinansowane było z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG III A Czechy - Polska (umowa nr IG-2004/PL-CZ/2.24/1.1/U-21/06 z 06.07.2006r.). Wartość zadania wynosi 5.301.306 zł, w tym: 3.949.331 zł - dofinansowanie przez INTERREG IIIA, a 1.351.976 zł ze środków budżetu Powiatu (w tym partycypacja Gminy Istebna w wys. 80.000,00 zł). Projekt realizowany był od września 2006 r. do sierpnia 2007 r. Wartość robót budowlanych realizowanych przez firmę: „DROGI I MOSTY” Sp. z o.o. z Bielska-Białej wyniosła brutto 4.955.346 zł, natomiast wartość nadzoru realizowanego przez Inżyniera kontraktu: Menedżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski sp. jawna z Pszczyny wynosi brutto 278.160 zł.