Przebudowa drogi publicznej ul. Frysztackiej w Cieszynie.

Zadania wykonane » Przebudowa drogi publicznej ul. Frysztackiej w Cieszynie.

- Zakres rzeczowy – 0,8 km obejmował przebudowę jezdni, budowę chodników i ścieżki rowerowej,

przebudowę przepustu na potoku Kalembianka, budowę kanalizacji deszczowej,

przebudowę oraz zabezpieczenie kolidujących sieci

uzbrojenia inżynierskiego.

 

- wartość inwestycji - 3.112.232 zł

                                                                                                         

                     (w tym: 1.426.000 zł – dofinansowanie z NPPDL,                                     

                                    843.123 zł - budżet powiatu,                                   

                                    843.108 zł – pomoc finansowa  Miasta Cieszyna)

-  Wykonawca robót: DIMICO Drogi i Mosty” Sp. z o.o. ul. Ks. J. Londzina 115,

43-382 Bielsko – Biała (wartość: 2.986.721 zł)

- Nadzór inwestorski: Menedżer Budownictwa inż. Józef Kołosowski sp. j. ul. Musioła 8, 43-200 Pszczyna
(wartość 59.780 zł) + inne (aktualiz. dokum, wycinka drzew, podziały wraz wyceną) – (65.731 zł)