Przebudowa drogi powiatowej 2642 S ul. Cieszyńskiej na odcinku 1,5 km w Skoczowie.

Zadania wykonane » Przebudowa drogi powiatowej 2642 S ul. Cieszyńskiej na odcinku 1,5 km w Skoczowie.

 To zadanie zostało zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do dofinansowania w 2009 roku z budżetu państwa w ramach  Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2009-2011.

W dniu 3 kwietnia 2009 podpisano umowę z wykonawcą robót drogowych, konsorcjum firm: DROMIL z Żywca z firmą TIRMET z Milówki.

Wartość zadania z uwzględnieniem kosztów nadzoru inwestorskiego wynosi ok. 4,15 mln zł, z czego ok. 50 % stanowić będzie dofinansowanie z budżetu państwa, natomiast  wkład własny będzie do poniesienia po połowie przez Powiat Cieszyński i Gminę Skoczów.
Zakres naszego zadania obejmuje:

  • przebudowę ul. Cieszyńskiej na odcinku 1,5 km,
  • budowę jednostronnego chodnika,
  • przebudowę zjazdów,
  • budowę dwóch zatok autobusowych,
  • budowę elementów uspokojenia ruchu,
  • wykonanie odwodnienia drogi,
  • przebudowę urządzeń elektrycznych i teletechnicznych kolidujących z przebudową drogi.