Przebudowa drogi powiatowej 2606 S Goleszów - Hermanice.

Zadania wykonane » Przebudowa drogi powiatowej 2606 S Goleszów - Hermanice.

Przebudowa drogi powiatowej 2606 S Goleszów - Hermanice.

I etap: Przebudowa ul. Dominikańskiej w Ustroniu:

- Zakres rzeczowy – 0,95 km obejmował przebudowę jezdni, budowę chodników i ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej, miejsc postojowych przy kościele,  przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz zjazdów na posesje, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę mostu nad potokiem Bładnica, przebudowę oraz zabezpieczenie kolidujących sieci uzbrojenia inżynierskiego. 

II etap: Przebudowa drogi powiatowej 2606 S Goleszów – Hermanie  (ul. Kozakowickiej):

- Zakres rzeczowy – 1,2 km obejmował przebudowę jezdni, budowę chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz zjazdów na posesje, budowę kanalizacji deszczowej,

 

- Wartość inwestycji (łącznie 2010  i 2011r.) –  6.216.933 zł     

                                                     (w tym: 5.369.190 zł – dofinansowanie z PRS RPO WSL

                                                                   269.146 zł – budżet powiatu                        

                                                                   428.597 zł – pomoc finansowa Gminy Ustroń  

                                                                   150.000 zł – pomoc finansowa Gminy Goleszów) 

- Wykonawca robót: „DIMICO” Sp. z o.o., ul. Ks. J. Londzina 115, 43-382 Bielsko-Biała (wartość robót  – 6.098.460 zł)

- Inżynier Kontraktu: Grontmij Polska sp. z o.o. + nadzory autorskie (wartość – 68.716 zł)

- Inne (promocja, częściowe wykupy) – wartość 49.757 zł