Przebudowa drogi 2602 S Skoczów - Brenna z drogą 2600 S Grodziec - Górki w Górkach Wielkich

Zadania wykonane » Przebudowa drogi 2602 S Skoczów - Brenna z drogą 2600 S Grodziec - Górki w Górkach Wielkich

 

Zadanie współfinansowanie z Funduszu na likwidację miejsc niebezpiecznych na drogach w ramach Programu „Gambit”. Wykonawcą była Firma Robót Drogowych „Bruk” J. Maciejczyka z Cieszyna. Całkowita wartość zadania wyniosła 674.632 zł z czego 275.000 zł przekazane z Programu „Gambit”, kwota 135.000 zł przekazana  z budżetu Gminy Brenna. Pozostałe środki wydatkowane były z budżetu Powiatu Cieszyńskiego.