Obiekt mostowy nad rzeką Wisła w ciągu ul. Czarne w Wiśle – wyłączenie z ruchu od dnia 24 czerwca 2019r.

Utrudnienia w ruchu » Obiekt mostowy nad rzeką Wisła w ciągu ul. Czarne w Wiśle – wyłączenie z ruchu od dnia 24 czerwca 2019r.

W związku z trwającą realizacją zadania pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej 2675 S – ul. Czarne w Wiśle na odcinku 2,9km – etap I – od obrębu skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 (na odc. ok. 1,4 km)” w ramach projektu „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca, a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”, Generalny Wykonawca Firma FB Serwis informuje mieszkańców oraz użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. Czarne w Wiśle, że na czas wykonywania robót na obiekcie mostowym na rzece Wisła od dnia 24 czerwca 2019r. wdrożono tymczasową organizację ruchu polegającą na wyłączeniu z ruchu odcinka ul. Czarne od skrzyżowania z drogą wojewódzką 942 za obiekt mostowy na rzece Wisła (z wyjątkiem dojazdu do posesji), tzn. że zapewniono dojazd do posesji znajdujących się na odcinku od drogi wojewódzkiej DW 942 do siedziby PGL LP Nadleśnictwo Wisła przy ul. Czarne 6.

Na czas zamknięcia odcinka ulicy Czarne w Wiśle (obiekt mostowy) wyznaczono objazd do doliny Wisła Czarne (w obu kierunkach): drogą wojewódzką DW942 - ul. Wyzwolenia, drogą wojewódzką DW941 - ul. 1 Maja, Kopydło, Głębce, przez przełęcz Kubalonkę i ul. Zameczek.

Natomiast w ciągu przebudowywanego odcinka drogi będą sukcesywnie wprowadzane poszczególne etapy tymczasowej organizacji ruchu, gdzie ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Przewidywany okres zamknięcia obiektu mostowego – ok. 4 miesiące. Dokładna data uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, jednocześnie prosimy mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców - użytkowników drogi powiatowej 2675 S - ul. Czarne w Wiśle o stosowanie się do objazdów i informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót