Most w Drogomyślu (ul. Główna) – UTRUDNIENIA W RUCHU od dnia 6 lipca 2022r.

Utrudnienia w ruchu » Most w Drogomyślu (ul. Główna) – UTRUDNIENIA W RUCHU od dnia 6 lipca 2022r.

Most w Drogomyślu (ul. Główna) – UTRUDNIENIA W RUCHU

W związku z realizacją zadania pn.:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu"

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. informuje mieszkańców oraz użytkowników ul. Głównej w Drogomyślu (rejon mostu nad rzeką Wisłą), że na czas wykonywania zasadniczych robót mostowych i drogowych od dnia 6 lipca od godz. 10.30 wdrożona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu pieszego i samochodowego na  przebudowywanym moście wraz z odcinkiem drogi (z zapewnieniem w miarę możliwości dojazdu do posesji zlokalizowanych przy terenie budowy). Zmiana organizacji ruchu zostanie wprowadzona zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

W związku z zamknięciem obiektu ruch pojazdów na czas robót zostanie przeprowadzony dwoma objazdami tymczasowymi różniącymi się dopuszczalną masą całkowitą oraz wysokością pojazdów dopuszczonych do ruchu na wskazanym objeździe.

Objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t lub wysokości do 3,0m zostanie przeprowadzony drogą krajową DK-81 oraz drogami powiatowymi ul. Wiejską i ul. Wiślańską w Drogomyślu. (Mapa 1)

Natomiast objazd dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t lub wysokości powyżej 3,0m zostanie przeprowadzony drogą krajową DK-81, drogą wojewódzką 939 w miejscowości Zbytków i Strumień, drogami powiatowymi ul. Bielską w Zabłociu oraz Chybiu; ul. Cieszyńską w Chybiu, Mnichu i Zaborzu oraz ul Główną
w Drogomyślu. (Mapa 2)

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy,
jednocześnie prosimy mieszkańców oraz użytkowników o stosowanie się do wyznaczonego objazdu oraz do informacji przekazywanych bezpośrednio przez przedstawiciela Wykonawcy robót.