Modernizacja odcinka drogi 2602 S w Brennej oraz przebudowa odcinka drogi 2627 S w Pruchnej.

Zadania wykonane » Modernizacja odcinka drogi 2602 S w Brennej oraz przebudowa odcinka drogi 2627 S w Pruchnej.

„Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną gminę Brenna z drogą ekspresową S1-I etap, część 2”

- Zakres rzeczowy – 3,4 km obejmował przebudowę jezdni, chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz zjazdów na posesje, budowę kanalizacji deszczowej,

-   Wartość inwestycji – 5.289.679 zł

                       (w tym: 2.429.744 zł – dofinansowanie z RPO WSL,                      

                                   2.359.935 zł - budżet powiatu,                         

                                      500.000 zł – pomoc finansowa  Gminy Brenna)

-  Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 20B Oddział Bielsko-Biała, 43-392 Międzyrzecze Górne 83 (wartość robót: 5.131.341 zł)

- Inżynier Kontraktu: Grontmij Polska sp. z o.o.

 

 

„Przebudowa drogi powiatowej 2627 S na odcinku 2,6 km od DW 938 przez centrum Pruchnej w kierunku DK 81”

- Zakres rzeczowy – 2,6 km obejmował przebudowę jezdni, chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi oraz zjazdów na posesje, przebudowę kanalizacji deszczowej,

- Wartość inwestycji – 3.781.152 zł

                    (w t ym: 1.925.573 zł – dofinansowanie z RPO WSL,                      

                                 1.855.579 zł - budżet powiatu)

- Wykonawca robót: SKANSKA SA Oddz. Katowice (wartość robót: 3.637.269 zł)

- Inżynier Kontraktu: Grontmij Polska sp. z o.o.