Droga powiatowa nr 2608 S ul. Zamkowa w Dzięgielowie wyłączenie z ruchu od dnia 09.07.2019r.

Utrudnienia w ruchu » Droga powiatowa nr 2608 S ul. Zamkowa w Dzięgielowie wyłączenie z ruchu od dnia 09.07.2019r.

W związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2608 S od km 4+804,52 do km 5+868,43" w dniu 09.07.2019r. wdrożone zostanie zamknięcie ul. Zamkowej w Dzięgielowie. W ziwązku z powyższym został wyznaczony objazd dla wszystkich pojazdów ulicami: Lipowa, Cieszyńska, Ustrońska, Zamkowa.

Termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu: do dnia 31.10.2019r.

W przypadku pilnej potrzeby dojazdu służb ratunkowych do którejkolwiek z posesji znajdującej się na wyżej wymienionym odcinku drogi, dojazd będzie bezwarunkowo umożliwiony.

Wykonawcą robót jest forma: Auto-Trans Asfalty z Gireałtowic.

Mapa z trasą objazdu w załaczeniu.

Za zaistniałe utrudnienia w ruchu PRZEPRASZAMY, licząc na wyrozumiałość użytkowników drogi!